شعب و نمایندگی

شعبه۱

شعبه۱

شعبه ۱ گل قدس


 • مدیریت : سلیمانیان
 • آدرس : نبش سناباد۵۹
 • تلفن همراه : 09153110310
 • تلفن ثابت : 05138458880
 • پست الکترونیک :Ghodsflowerr@gmail.com

شعبه۲

شعبه۲

شعبه ۲ گل قدس


 • مدیریت : سلیمانیان
 • آدرس : بین خیام ۴۰ و ۴۲
  مقابل جواد الئمه ۱۵
 • تلفن همراه : 09153110310
 • تلفن ثابت : 05137668104